Connect with us

Hi, what are you looking for?

cannapress.sk
Rodičia sa často ocitnú v situáciách s obmedzenými možnosťami liečby autizmu pre ich najdrahších. (Forbes)

Aktuality

‘Autizmus’ a Marihuana.

Porucha autistického spektra (ASD-Autism spectrum disorder) je vývojové postihnutie ovplyvňujúce sociálnu interakciu, komunikáciu a správanie.

Je úlpne OKAY byť INÝ 🙂

Autizmus (ASD – Autism spectrum disorder alebo Porucha autistického spektra) je celosvetový fenomén postihujúci 1 zo 160 detí. Táto diagnóza ASD sa za posledných 15 rokov strojnásobila a zaťaženie spoločnosti exponenciálne rastie.

Mnoho rodičov sa v posledných rokoch čoraz viac obracia na alternatívu – marihuanu na lekárske užitie bez vedľajších účinkov.
Našťastie dnešná veda pomerne rýchlo doháňa niekoľko štúdií spájajúcich abnormality v endokanabinoidnom systéme (ECS) s niektorými kľúčovými znakmi ASD, ako aj niektoré sľubné výskumy naznačujúce, že práve marihuana (kanabis) môže byť bezpečnou a účinnou liečbou autizmu.

Endokanabinoidný systém

Endocannabinoidný systém (ECS) – objavený vedcami počas štúdií jednotlivých zlúčenín (chemických látok), ktoré ovplyvňujú ľudský organizmus a ktoré sa nachádzajú priamo v rastline marihuany. ECS je komplexnou sieťou mastných ligandov (krvných tukov) nazývaných endokanabinoidy. Sú to predovšetkým Anandamide a 2-AG ale tiež ich príbuzné endogénne zlúčeniny ako kyselina arachidónová (AA), N-palmitoyletanolamín (PEA) a N-oleoyletanolamín (OEA), ich receptory (CB1 a CB2) a enzýmy zodpovedné za ich tvorbu a degradáciu.

Endokanabinoidný systém (ECS) sa podieľa na všetkých biologických funkciách a je považovaný za jeden z kľúčových regulačných mechanizmov v mozgu, ktorý riadi viac udalostí, ako je nálada, vnímanie bolesti, učenie a pamäť. “

Môžeme ho teda považovať za dirigenta nášho biologického orchestra, ktorý zodpovedá za to, aby všetky sekcie hrali v harmónii.

Čo sa však stane, ak tento hlavný regulátor nebude v rovnováhe?

Mohol by disregulovaný endokanabinoidný systém zohrávať určitú úlohu vo vývoji autizmu?

Pitevné štúdie génovej expresie mozgov zistili, že jedinci s autizmom zdieľajú zníženú expresiu receptorov CB1, ktoré sa hojne nachádzajú v centrálnom nervovom systéme. 

Iné štúdie analyzujúce hladiny hlavných endokanabinoidov a ich príbuzných endogénnych zlúčenín u 93 detí s ASD zistili, že tieto subjekty mali nižšie hladiny Anandamidu (AEA), N-palmitoyletanolamínu (PEA) a N-oleoyletanolamínu (OEA), čo naznačuje že určitý druh nedostatku endokanabinoidov môže prispievať k autizmu.

Medzi ďalšie zaznamenané abnormality Endokanabinoidného systému (ECS) patria zmeny v hladinách enzýmov zodpovedných za štiepenie 2-AG, ako aj nedostatok Anandamidu objaveného v oblasti mozgu v hippocampuse (je hlavnou zložkou mozgu ľudí a iných stavovcov), čo vlastne spôsobuje deficit v správaní pri spoločenských hrách.

Akákoľvek nezvyčajná endokanabinoidná aktivita je dôkazom toho, že endokanabinoidný systém (ECS) si len plní svoju úlohu – získať rovnováhu do funkcie mozgu.

Vezmime si napríklad nadmernú expresiu receptorov CB2, ktorá sa zistila u jedincov vo veku od 3 – 9 rokov.

V tomto prípade vedci špekulujú, že zvýšenie expresie CB2 môže znamenať to, že endokanabinoidný systém (ECS) zmierňuje zápalový stav, ktorý je bežne spojený s autizmom.

Môže mať manipulácia endokanabinoidného systému (ECS) terapeutický účinok na niektoré príznaky autizmu?

Práve nízke hladiny oxytocínu (hormón vylučovaný zadným lalokom hypofýzy – endokrinnej žľazy), neuropeptidu (malé proteínové molekuly – používané neurónmi na vzájomnú komunikáciu. Sú to neurónové signálne molekuly, ktoré špecifickým spôsobom ovplyvňujú činnosť mozgu a tela), sú spájané s ASD, najmä v sociálnom správaní.

Výskumy ďalej ukazujú, že kontrola oxytocínu môže byť účinným terapeutickým prístupom pre ľudí s autizmom (ASD) s pod-normálnymi hladinami oxytocínu.

Štúdie s použitím myšacích modelov ASD predkladajú, že endokanabinoidný systém (ECS) môže regulovať oxytocín, a že zvýšením hladiny anandamidu je možné dosiahnuť úplné zvrátenie akéhokoľvek zhoršenia sociálneho správania.

Môže toto vysvetliť, prečo jedným z pozitívnych účinkov zaznamenaných rodičmi autistických jedincov po užítí lekárskej marihuany (kanabisu) je u detí väčšia schopnosť a ľahkosť pri spoločenskej interakcii?

Kanabis a autizmus

Marihuana (Kanabis) sa používa už tisíce rokov pri širokom spektre zdravotných stavov bez toho, aby lekári presne pochopili, ako to ovplyvňuje telo.

V súčasnosti vieme, že rastlina marihuany (kanabisu) obsahuje najmenej 144 zlúčenín, ktoré sa nazývajú kanabinoidy, pričom najhojnejšou látkou sú tetrahydrokanabinol (THC – psychoaktívna) a kanabidiol (CBD – nie psychoaktivna).

Vedecké inštitúcie a národné laboratóriá prispievajú stále viac novými výskumami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou na zistenie ako THC a CBD ovplyvňujú naše telo. Dnes už vieme, že tieto interagujú s endokanabinoidným systémom (ECS).

Podobne ako Anandamide a 2-AG sa aj THC viaže na receptory CB1 aj CB2, zatiaľ čo CBD pôsobí jemnejšie, inhibuje enzým, ktorý je zodpovedný za rozklad anandamidu v tele.

Predpokladá sa, že kanabinoidy pôsobia na podporu endokanabinoidného systému (ECS), ktorý, ako vieme, reguluje všetko, od spánku, chuti do jedla, nálady, imunitného systému a pamäte.

To práve môže vysvetľovať výrazný počet prípadov u detí s ťažkým autizmom (ASD) kde sa zistilo, že sa ich príznaky počas užívania lekárskej marihuany výrazne zlepšili.

Tento neoficiálny dôkaz inšpiroval dve nedávne retrospektívne štúdie, obidve pochádzajúce z rôznych tímov v Izraeli, kde v súčasnosti 2 500 detí a dospelých s autizmom (ASD) prijíma liečbu kanabinoidov z národného programu lekárskeho kanabisu.

Prvá štúdia vychádzajúca z laboratória prof. Raphaela Mechoulama bola založená na skúsenostiach 188 pacientov s ASD v rokoch 2015 – 2017.

  • Prijímali lekársku marihuanu s pomerom 30% CBD a 1,5% THC.
  • Liečba bohatá na kanabidiol CBD (nie psychoaktívna) bola jasnou voľbou, pretože je vedecky dokázané, že u netoxických kanabinoidoch sa prejavujú účinky proti úzkosti a záchvatom, a pričom sú u detí dobre tolerované a bezpečné.
  • Po šiestich mesiacoch lekárskej liečby marihuanou sa zaznamenalo významné zlepšenie stavu u 30,1% subjektoch, stredné zmiernenie bolo u 53,7% a mierne zlepšenie o 6,4%.
  • Okrem toho sa zdvojnásobila kvalita markerov života, ako je schopnosť samostatne sa bez problémov sprchovať a obliekať a 84% subjektov s autizmom (ASD) a epilepsiou, hlásilo oslabenie a stratu príznakov.

Autori preto dospeli k záveru, že liečba marihuanou (kanabisom) je dobre tolerovanou, bezpečnou a účinnou možnosťou zmiernenia symptómov spojených s autizmom (ASD).

V druhej štúdii uverejnenej krátko potom v marci 2019 sa hodnotilo 60 detí s ASD, ktorým sa podával kanabis bohatý na CBD, ako doplnkovú liečbu počas 7-13 mesiacov.

  • Výrazné zlepšenie problémov so správaním bolo zaznamenané u 61% subjektoch, 39% zlepšenie úzkosti a 47% v komunikačných ťažkostiach.
  • Väčšina detí užívala spolu s kanabisom ďalšie lieky, pričom 33% užívalo nižšiu dávku a 24% ukončilo liečbu úplne na konci štúdie.
  • Napriek pozitívnym výsledkom a relatívne malému počtu vedľajších účinkov autor Dr. Adi Aran navrhuje opatrný prístup k predpisovaniu kanabisu na autizmus (ASD), pretože štúdia nemala kontrolnú skupinu a počas štúdie používala širokú škálu odrôd marihuany (genotypy-fenotypy) s rôznymi potenciami marihuany (kanabisu). Dr. Aran pokračoval v uskutočňovaní klinického výskumu 2. fázy, ktorého výsledky čakajú na uverejnenie.

V súčasnosti sa vykonáva ďalšia klinická štúdia 2. stupňa s použitím prečisteného liečiva CBD Epidiolex u detí a adolescentov s autizmom (ASD), zatiaľ čo iná štúdia porovnáva podávanie CBD a iného kanabinoidu CBDV, u mužov s autizmom.

Ľudia s autizmom a ich rodiny potrebujú účinnú liečbu a marihuana môže pravdepodobne zohrávať svoju úlohu pri liečbe.

Je potrebných viac a viac odborných štúdií, ktoré doteraz chýbali v dôsledku regulačného prostredia marihuany (kanabisu).

Veríme, že aj Slovensko má veľkú šancu a potenciál na prispievnie a podporu medzinárodných vedeckých výskumov svojími laboratórnymi štúdiami a odbornými prácami.

Veríme, že aj Slovensko patrí do výskumného sveta moderných krajín.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement

Mohlo by vás zaujímať

Aktuality

Väčšina štúdií na zvieratách s kanabidiolom využíva na výskumné účely syntetické jednokomolekulárne CBD, produkované biochemickými laboratóriami. Naopak extrakty z celej rastliny typicky zahŕňajú CBD,...

Aktuality

Kanabinoidy sú prírodné chemické látky nachádzajúce sa v kanabise.

Seniori

Výhody CBD sú naozaj rôzne, ktoré sa stále potvrdzujú novými vedeckými štúdiami a laboratórnymi výskumami. Výrobky CBD sú obľúbenou voľbou pre spotrebiteľov, ktorí potrebujú...

Aktuality

Pred 20. storočím bolo vo svete pestovanie kanabisu takmer úplne legálne. Spojené štáty začali zakazovať predaj kanabisu. To nakoniec viedlo k návrhu zákona s...

Copyright © 2020 CannaPress.