Connect with us

Hi, what are you looking for?

cannapress.sk
Rodičia sa často ocitnú v situáciách s obmedzenými možnosťami liečby autizmu pre ich najdrahších. (Forbes)

Aktuality

‘Autizmus’ a Marihuana.

Porucha autistického spektra (ASD-Autism spectrum disorder) je vývojové postihnutie ovplyvňujúce sociálnu interakciu, komunikáciu a správanie.

Je úlpne OKAY byť INÝ 🙂

Autizmus (ASD – Autism spectrum disorder alebo Porucha autistického spektra) je celosvetový fenomén postihujúci 1 zo 160 detí. Táto diagnóza ASD sa za posledných 15 rokov strojnásobila a zaťaženie spoločnosti exponenciálne rastie.

Mnoho rodičov sa v posledných rokoch čoraz viac obracia na alternatívu – marihuanu na lekárske užitie bez vedľajších účinkov.
Našťastie dnešná veda pomerne rýchlo doháňa niekoľko štúdií spájajúcich abnormality v endokanabinoidnom systéme (ECS) s niektorými kľúčovými znakmi ASD, ako aj niektoré sľubné výskumy naznačujúce, že práve marihuana (kanabis) môže byť bezpečnou a účinnou liečbou autizmu.

Endokanabinoidný systém

Endocannabinoidný systém (ECS) – objavený vedcami počas štúdií jednotlivých zlúčenín (chemických látok), ktoré ovplyvňujú ľudský organizmus a ktoré sa nachádzajú priamo v rastline marihuany. ECS je komplexnou sieťou mastných ligandov (krvných tukov) nazývaných endokanabinoidy. Sú to predovšetkým Anandamide a 2-AG ale tiež ich príbuzné endogénne zlúčeniny ako kyselina arachidónová (AA), N-palmitoyletanolamín (PEA) a N-oleoyletanolamín (OEA), ich receptory (CB1 a CB2) a enzýmy zodpovedné za ich tvorbu a degradáciu.

Endokanabinoidný systém (ECS) sa podieľa na všetkých biologických funkciách a je považovaný za jeden z kľúčových regulačných mechanizmov v mozgu, ktorý riadi viac udalostí, ako je nálada, vnímanie bolesti, učenie a pamäť. “

Môžeme ho teda považovať za dirigenta nášho biologického orchestra, ktorý zodpovedá za to, aby všetky sekcie hrali v harmónii.

Čo sa však stane, ak tento hlavný regulátor nebude v rovnováhe?

Mohol by disregulovaný endokanabinoidný systém zohrávať určitú úlohu vo vývoji autizmu?

Pitevné štúdie génovej expresie mozgov zistili, že jedinci s autizmom zdieľajú zníženú expresiu receptorov CB1, ktoré sa hojne nachádzajú v centrálnom nervovom systéme. 

Iné štúdie analyzujúce hladiny hlavných endokanabinoidov a ich príbuzných endogénnych zlúčenín u 93 detí s ASD zistili, že tieto subjekty mali nižšie hladiny Anandamidu (AEA), N-palmitoyletanolamínu (PEA) a N-oleoyletanolamínu (OEA), čo naznačuje že určitý druh nedostatku endokanabinoidov môže prispievať k autizmu.

Medzi ďalšie zaznamenané abnormality Endokanabinoidného systému (ECS) patria zmeny v hladinách enzýmov zodpovedných za štiepenie 2-AG, ako aj nedostatok Anandamidu objaveného v oblasti mozgu v hippocampuse (je hlavnou zložkou mozgu ľudí a iných stavovcov), čo vlastne spôsobuje deficit v správaní pri spoločenských hrách.

Akákoľvek nezvyčajná endokanabinoidná aktivita je dôkazom toho, že endokanabinoidný systém (ECS) si len plní svoju úlohu – získať rovnováhu do funkcie mozgu.

Vezmime si napríklad nadmernú expresiu receptorov CB2, ktorá sa zistila u jedincov vo veku od 3 – 9 rokov.

V tomto prípade vedci špekulujú, že zvýšenie expresie CB2 môže znamenať to, že endokanabinoidný systém (ECS) zmierňuje zápalový stav, ktorý je bežne spojený s autizmom.

Môže mať manipulácia endokanabinoidného systému (ECS) terapeutický účinok na niektoré príznaky autizmu?

Práve nízke hladiny oxytocínu (hormón vylučovaný zadným lalokom hypofýzy – endokrinnej žľazy), neuropeptidu (malé proteínové molekuly – používané neurónmi na vzájomnú komunikáciu. Sú to neurónové signálne molekuly, ktoré špecifickým spôsobom ovplyvňujú činnosť mozgu a tela), sú spájané s ASD, najmä v sociálnom správaní.

Výskumy ďalej ukazujú, že kontrola oxytocínu môže byť účinným terapeutickým prístupom pre ľudí s autizmom (ASD) s pod-normálnymi hladinami oxytocínu.

Štúdie s použitím myšacích modelov ASD predkladajú, že endokanabinoidný systém (ECS) môže regulovať oxytocín, a že zvýšením hladiny anandamidu je možné dosiahnuť úplné zvrátenie akéhokoľvek zhoršenia sociálneho správania.

Môže toto vysvetliť, prečo jedným z pozitívnych účinkov zaznamenaných rodičmi autistických jedincov po užítí lekárskej marihuany (kanabisu) je u detí väčšia schopnosť a ľahkosť pri spoločenskej interakcii?

Kanabis a autizmus

Marihuana (Kanabis) sa používa už tisíce rokov pri širokom spektre zdravotných stavov bez toho, aby lekári presne pochopili, ako to ovplyvňuje telo.

V súčasnosti vieme, že rastlina marihuany (kanabisu) obsahuje najmenej 144 zlúčenín, ktoré sa nazývajú kanabinoidy, pričom najhojnejšou látkou sú tetrahydrokanabinol (THC – psychoaktívna) a kanabidiol (CBD – nie psychoaktivna).

Vedecké inštitúcie a národné laboratóriá prispievajú stále viac novými výskumami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou na zistenie ako THC a CBD ovplyvňujú naše telo. Dnes už vieme, že tieto interagujú s endokanabinoidným systémom (ECS).

Podobne ako Anandamide a 2-AG sa aj THC viaže na receptory CB1 aj CB2, zatiaľ čo CBD pôsobí jemnejšie, inhibuje enzým, ktorý je zodpovedný za rozklad anandamidu v tele.

Predpokladá sa, že kanabinoidy pôsobia na podporu endokanabinoidného systému (ECS), ktorý, ako vieme, reguluje všetko, od spánku, chuti do jedla, nálady, imunitného systému a pamäte.

To práve môže vysvetľovať výrazný počet prípadov u detí s ťažkým autizmom (ASD) kde sa zistilo, že sa ich príznaky počas užívania lekárskej marihuany výrazne zlepšili.

Tento neoficiálny dôkaz inšpiroval dve nedávne retrospektívne štúdie, obidve pochádzajúce z rôznych tímov v Izraeli, kde v súčasnosti 2 500 detí a dospelých s autizmom (ASD) prijíma liečbu kanabinoidov z národného programu lekárskeho kanabisu.

Prvá štúdia vychádzajúca z laboratória prof. Raphaela Mechoulama bola založená na skúsenostiach 188 pacientov s ASD v rokoch 2015 – 2017.

  • Prijímali lekársku marihuanu s pomerom 30% CBD a 1,5% THC.
  • Liečba bohatá na kanabidiol CBD (nie psychoaktívna) bola jasnou voľbou, pretože je vedecky dokázané, že u netoxických kanabinoidoch sa prejavujú účinky proti úzkosti a záchvatom, a pričom sú u detí dobre tolerované a bezpečné.
  • Po šiestich mesiacoch lekárskej liečby marihuanou sa zaznamenalo významné zlepšenie stavu u 30,1% subjektoch, stredné zmiernenie bolo u 53,7% a mierne zlepšenie o 6,4%.
  • Okrem toho sa zdvojnásobila kvalita markerov života, ako je schopnosť samostatne sa bez problémov sprchovať a obliekať a 84% subjektov s autizmom (ASD) a epilepsiou, hlásilo oslabenie a stratu príznakov.

Autori preto dospeli k záveru, že liečba marihuanou (kanabisom) je dobre tolerovanou, bezpečnou a účinnou možnosťou zmiernenia symptómov spojených s autizmom (ASD).

V druhej štúdii uverejnenej krátko potom v marci 2019 sa hodnotilo 60 detí s ASD, ktorým sa podával kanabis bohatý na CBD, ako doplnkovú liečbu počas 7-13 mesiacov.

  • Výrazné zlepšenie problémov so správaním bolo zaznamenané u 61% subjektoch, 39% zlepšenie úzkosti a 47% v komunikačných ťažkostiach.
  • Väčšina detí užívala spolu s kanabisom ďalšie lieky, pričom 33% užívalo nižšiu dávku a 24% ukončilo liečbu úplne na konci štúdie.
  • Napriek pozitívnym výsledkom a relatívne malému počtu vedľajších účinkov autor Dr. Adi Aran navrhuje opatrný prístup k predpisovaniu kanabisu na autizmus (ASD), pretože štúdia nemala kontrolnú skupinu a počas štúdie používala širokú škálu odrôd marihuany (genotypy-fenotypy) s rôznymi potenciami marihuany (kanabisu). Dr. Aran pokračoval v uskutočňovaní klinického výskumu 2. fázy, ktorého výsledky čakajú na uverejnenie.

V súčasnosti sa vykonáva ďalšia klinická štúdia 2. stupňa s použitím prečisteného liečiva CBD Epidiolex u detí a adolescentov s autizmom (ASD), zatiaľ čo iná štúdia porovnáva podávanie CBD a iného kanabinoidu CBDV, u mužov s autizmom.

Ľudia s autizmom a ich rodiny potrebujú účinnú liečbu a marihuana môže pravdepodobne zohrávať svoju úlohu pri liečbe.

Je potrebných viac a viac odborných štúdií, ktoré doteraz chýbali v dôsledku regulačného prostredia marihuany (kanabisu).

Veríme, že aj Slovensko má veľkú šancu a potenciál na prispievnie a podporu medzinárodných vedeckých výskumov svojími laboratórnymi štúdiami a odbornými prácami.

Veríme, že aj Slovensko patrí do výskumného sveta moderných krajín.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement

Mohlo by vás zaujímať

Aktuality

Väčšina štúdií na zvieratách s kanabidiolom využíva na výskumné účely syntetické jednokomolekulárne CBD, produkované biochemickými laboratóriami. Naopak extrakty z celej rastliny typicky zahŕňajú CBD,...

Aktuality

Kanabinoidy sú prírodné chemické látky nachádzajúce sa v kanabise.

Seniori

Výhody CBD sú naozaj rôzne, ktoré sa stále potvrdzujú novými vedeckými štúdiami a laboratórnymi výskumami. Výrobky CBD sú obľúbenou voľbou pre spotrebiteľov, ktorí potrebujú...

Aktuality

Ľudia, ktorí bojujú s generalizovanou úzkosťou a inými úzkostnými poruchami potrebujú bezpečnú formu účinnej úľavy, ktorá by im mohla pomôcť pri oslabujúcich príznakoch. Veľa...

Copyright © 2020 CannaPress.